Home


Welkom bij de Dorpsraad Swalmen


De Stichting Dorpsraad Swalmen is opgericht in november 2013. De Dorpsraad Swalmen bestaat uit geïnteresseerde Swalmenaren die actief willen bijdragen aan de toekomst van Swalmen.
De Dorpsraad bestaat uit diverse werkgroepen met vrijwilligers met daarboven een bestuur, zijnde de leden van de stichting. 

Het doel van de stichting is het algemeen belang van de inwoners van het dorp Swalmen te behartigen. Hiertoe is een Dorpsplan opgesteld, waarin de visie van de Dorpsraad op zowel de korte als op de lange termijn is neergelegd.

De onderwerpen die de bewoners van Swalmen inbrengen, worden verdeeld onder de werkgroepen Sociale Samenhang, Leefbaarheid, SJOEZ! (jongeren), Hartveilig Swalmen en Sint Merte. Onder het tabblad 'projecten' kunt u lezen hoe de verschillende onderwerpen uitgewerkt worden door de werkgroepen.

Natuurlijk blijven er steeds nieuwe ideeën binnenkomen. Als u een goed idee heeft of een project spreekt u aan, dan kunt u zich melden bij de Dorpsraad om een actieve bijdrage te leveren.

Wilt u meer weten van onze plannen, kijkt u dan verder op de site. U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier.

SAMEN ZIJN WIJ STERK.