Over Ons


Wij zijn een groep geïnteresseeerde Swalmenaren die los van politieke partijen actief willen meedenken over de toekomst van Swalmen.

Als Dorpsraad Swalmen zijn wij in maart 2013 intensief aan de slag gegaan met de meer dan 200 door bewoners tijdens het sprekersplein in februari 2013 aangereikte punten. Tot aan de zomervakantie hebben wij met meer dan 18 dorpsraadleden 2x per week bij elkaar gezeten. Wij zijn toen gestart met het rangschikken van alle ideeën en deze te onder te brengen bij de diverse werkgroepen. Dit heeft geresulteerd in een presentatie van actiepunten op 19 juni 2013. Daarnaast hebben we onze eigen organisatie als Dorpsraad vorm gegeven. In augustus 2013 zijn werkgroepen actief verder gegaan met de gekozen prioriteiten.

Uiteindelijk is in oktober 2013 het Dorpsplan van Swalmen uitgerold en gepresenteerd aan de politiek van de gemeente Roermond. Vervolgens hebben we de inwoners van Swalmen kennis laten maken met onze ideeën. Medio februari 2014 heeft de gemeenteraad ons plan goedgekeurd. Op 18 maart 2014 hebben we besloten met welke projecten we gingen starten; onder andere het project Actief in je Buurt en het realiseren van een inlooppunt in het voormalig gemeentehuis van Swalmen. Onder het kopje projecten vindt u een actueel overzicht van onze activiteiten.