Over Ons


Wij zijn een groep geinteresseeerde Swalmenaren die los van politieke partijen actief willen meedenken over de toekomst van Swalmen.

Als Dorpsraad Swalmen zijn wij sinds maart 2013 intensief bezig met de meer dan 200 door bewoners tijdens het sprekersplein in februari 2013 aangereikte punten. Voor de zomervakantie hebben wij met meer dan 18 dorpsraadleden eens per 14 dagen bij elkaar gezeten. Wij zijn gestart met alle punten te rangschikken en te plaatsen bij de diverse werkgroepen. Dit heeft geresulteerd in onze presentatie met actiepunten op 19 juni j.l. Daarnaast zijn wij druk aan de slag gegaan met onze eigen organisatie vorm te geven.
In augustus zijn werkgroepen actief verder gegaan met de gekozen prioriteiten.

Uiteindelijk is in oktober 2013 het Dorpsplan van Swalmen uitgerold en gepresenteerd aan de politiek van de gemeente Roermond. Vervolgens hebben wij de diverse projecten gecommuniceeerd. Wij hebben de inwoners van Swalmen kennis laten maken met onze ideeën. Medio februari 2014 heeft de Raad ons plan goed gekeurd en kunnen wij aan de slag. Op 18 maart 2014 nemen wij de beslissing met welke punten wij starten; deze punten zijn onder andere het project Actief in je Buurt en het realiseren een inlooppunt in het oud-gemeentehuis. Onder het kopje projecten vindt u een actueel overzicht van onze activiteiten.