Bestuur


Het bestuur bestaat op dit moment uit zes personen:

Voorzitter:               
John van den Groenendal

Vice voorzitter:       
Marij Berben

Secretaris:             
Carolien Janssen

Penningmeester:   
Rick Wijts

Overige bestuursleden:
Wim Evers en Luc Timmermans