Parkeerplaats Beeckerhof


Juni 2019

Uitnodiging  Inloopavond Parkeerplaats Beeckerhof

Wanneer?    Woensdag 26 juni, vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur.
Waar?           Markt 3a (voormalig gemeentehuis), in de Laeskamer.  
                       
Zou het niet fantastisch zijn als we van de huidige parkeerplaats Beeckerhof een aantrekkelijke entrée voor Swalmen kunnen maken? Een groene plek waar kinderen kunnen spelen, waar fietsers even kunnen uitrusten/picknicken, een carpoolplek waar verenigingen zich kunnen verzamelen, een plek waar het goed ‘toeven’ is.
Dit zijn wat beelden die de werkgroep Beeckerhof  voor ogen heeft bij de herinrichting van het terrein. De werkgroep Beeckerhof bestaat uit leden van de Dorpsraad en buurtbewoners en heeft voorbereidende gesprekken gevoerd met de gemeente Roermond en adviseurs op het gebied van onder andere civiel techniek, spelen en groen. Dit heeft geleid tot een eerste concept-plan voor verfraaiing van parkeerplaats Beeckerhof.
We organiseren op woensdag 26 juni een avond waarop u vrij kunt binnenlopen om mee te denken over dit plan. Met uw input gaan we vervolgens aan de slag om tot een definitief ontwerp te komen.

Tot ziens op 26 juni!


Januari 2019
Het eerste ontwerp wordt momenteel aangepast en zal, na toetsing door de gemeente, in het voorjaar 2019 aan de buurtbewoners worden gepresenteerd.

Daarna wordt een definitief plan opgesteld en aan het bestuur van de Dorpsraad aangeboden.2018

In het voorjaar van 2018 hebben op initiatief van de buurtbewoners informatieve gesprekken plaatsgevonden o.a. met de Gemeente Roermond over het bestemmingsplan rond de Asseltsestraat en over de mogelijke bodemvervuiling. 

In september heeft een verkennend bodemonderzoek plaats gevonden in opdracht van de Dorpsraad en na de gunstige uitslag van dit onderzoek is de werkgroep -bestaande uit 2 buurtbewoners en 2 leden van de werkgroep Leefomgeving van de Dorpsraad-  "officieel" gestart in oktober 2018.

Uitgangspunt is het vergroenen van de parkeerplaats: asfalt verwijderen, speelgazon aanleggen, markante bomen plaatsen en herinrichten van de parkeergelegenheid met o.a. een e-oplaadpunt en info-paneel. 

Op 23 november 2018 is er een uitvoerig overleg geweest van de werkgroep met liefst 4 ambtenaren van de Gemeente Roermond over verkeer, groen, speel-sportgelegenheid en parkeerfaciliteiten.