Projecten


In het Dorpsplan zijn verschillende onderwerpen opgenomen waaraan wij als Dorpsraad werken.

Sommige ideeën leiden tot projecten. Klik in het menu rechts om te lezen met welke projecten we bezig zijn en wat de stand van zaken is.

Andere ideeën hebben zich ontwikkeld tot nieuwe initiatieven, zoals het Servicepunt in het voormalig gemeentehuis en de jongerenorganisatie Sjoez. Meer informatie over deze initiatieven vindt u via de tabbladen bovenaan deze pagina.

Om de taken te verdelen hebben we werkgroepen gevormd. Elke werkgroep houdt zich met bepaalde projecten bezig.

Werkgroep Leefomgeving
leden: Herm Geraedts, Frits Killaars, Ferd Geisler, Pierre van Avesaath, Wim Evers, Twan Peeters, Coen Wijnhoven en Lonny Stienen

Werkgroep Sociale Samenhang
leden: Liesbeth van den Essen, Joke Geraedts, Marij Berben en Mily Schreurs