Welkom bij de Dorpsraad Swalmen


De Dorpsraad Swalmen is voortgekomen uit vrijwilligers die zich aangemeld hebben naar aanleiding van het sprekersplein in februari 2013. In de loop van 2013 heeft de Dorpsraad verder vorm gekregen. De Dorpsraad bestaat uit diverse werkgroepen met daarboven een bestuur. De Stichting Dorpsraad Swalmen is opgericht in november 2013. 

Het doel van de Stichting is het algemeen belang van de inwoners van het dorp Swalmen te behartigen. Hiertoe is een Dorpsplan opgesteld, waarin de visie van de Dorpsraad op zowel de korte, als op de lange termijn wordt neergelegd.

De onderwerpen die de bewoners van Swalmen inbrengen, worden verdeeld onder de werkgroepen Sociale Samenhang en Leefbaarheid. In het tabblad 'projecten' kunt u lezen hoe de verschillende onderwerpen uitgewerkt zijn door de werkgroepen. Natuurlijk blijven er steeds nieuwe ideeën binnen komen en de werkgroepen veranderen regelmatig van samenstelling. Als u een goed idee heeft of een project spreekt u aan, dan kunt u zich melden bij de Dorpsraad om een actieve bijdrage te leveren.

Wilt u meer weten van onze plannen, kijkt u dan verder op de site. U kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Samen zijn wij sterk.

 

 

Vlag dr. Crasbornplein
Vlag dr. Crasbornplein
07 juni 2018
Vlaggenmast op het dr. Crasbornplein vernieuwd
Inloopavond hondenspeelplek
Inloopavond hondenspeelplek
16 mei 2018
De geïnteresseerden die deze inloopavond hebben bezocht zijn allen erg te spreken over het plan!
Nieuwjaars- bijeenkomst
Nieuwjaars- bijeenkomst
07 januari 2018
Wij kijken terug op een heel geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst bij Caf├ę Thijs En Wilma.

Dorpsraad Agenda

10 september
20 september
Bekijk de hele agenda