Nieuwjaarsbijeenkomst


Hierbij nodigt de Dorpsraad Swalmen u uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst welke plaatsvindt op zondag 7 januari 2018. Vanaf 16.30 uur tot 19.00 uur bent u van harte welkom bij café Thijs & Wilma 15  aan de Rijksweg Zuid te Swalmen.

Het doel van deze Nieuwjaarsbijeenkomst is een gelegenheid te scheppen voor inwoners van Swalmen om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar de beste wensen over te brengen, maar ook om (vertegenwoordigers) van het rijke verenigingsleven in Swalmen de gelegenheid te geven elkaar in informele sfeer te ontmoeten, eventueel plannen en ideeën uit te wisselen en wie weet de kiem te leggen voor onverwachte samenwerking en verbinding.

Wij hopen te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet namens de Dorpsraad Swalmen

Wim Suilen

voorzitter