Wat is de Dorpsraad


De inspanningen van de stichting hebben tot doel het algemeen belang van de inwoners van het dorp Swalmen -in de meest ruime zin van het woord- te behartigen. Teneinde richting te kunnen geven aan plannen en verwachtingen is er een Dorpsplan opgesteld, waarin de visie van de Dorpsraad op zowel de korte, als op de lange termijn is neergelegd.

Statuten Stichting Dorpsraad Swalmen

Huishoudelijk Reglement