Wat is de Dorpsraad


De inspanningen van de stichting hebben tot doel het algemeen belang van de inwoners van het dorp Swalmen in de meest ruime zin van het woord te behartigen. Teneinde richting te kunnen geven aan plannen en verwachtingen, zal het bestuur een dorpsplan opstellen, waarin de visie van de dorpsraad op zowel de korte, als op de lange termijn wordt neergelegd.