Inloopavond Blauwe Zone


Uitnodiging voor Inloopbijeenkomst 29 mei a.s.

De Dorpsraad Swalmen organiseert in samenwerking met de Gemeente Roermond voor omwonenden en alle andere belangstellenden een inloopbijeenkomst in Zaal de Mert op dinsdag 29 mei a.s. van 19.00 – 21.00 uur

Blauwe Zone Hoogstraat/St Jansplein?
Onderwerp van de deze inloopbijeenkomst is een plan om de verkeerssituatie rond Hoogstraat en St Jansplein te verbeteren door – in eerste instantie als proef - het invoeren van een zogeheten Blauw Zone. Het doel hiervan is om het voor bezoekers van de aldaar gelegen winkels makkelijker te maken om – ook op drukke tijdstippen – een parkeerplaats in de directe nabijheid van de winkels te vinden. Nu is dat soms onmogelijk vanwege de vele “langparkeerders”. Als het gemakkelijker wordt om een parkeerplaats in de directe omgeving te vinden, kan dat er ook toe bijdragen dat mensen in Swalmen de boodschappen blijven doen, en dat draagt weer bij aan de leefbaarheid.
Op de inloopavond zullen tekeningen van de voorgestelde blauwe zone voorhanden zijn, en zijn ook deskundigen van de gemeente Roermond aanwezig om e.e.a. toe te lichten. Afhankelijk van de reacties kunnen de plannen nog aangepast worden.

Openbaar Groen in de kern van Swalmen
Daarnaast zijn we – in samenwerking met de Gemeente en BIZ-Centrum Swalmen - voornemens om te bezien of het openbare groen in de kern Swalmen niet een “facelift” kan gebruiken. Daarvoor zijn we op zoek naar enkele mensen (liefst bewoners uit de kern) die mee willen denken hoe het bestaande groen verbeterd zou kunnen worden.
Ook hiervoor zullen tekeningen van de bestaande situatie tijdens de inloopavond voorhanden zijn.

Graag ontmoeten we u dinsdag a.s. in de Mert !

Aankomend

Archief

14 december
07 september
02 februari
15 december
01 september
09 december
16 oktober
09 september
18 december
23 april
09 april
26 maart
12 maart
27 februari
05 februari
22 januari
08 januari
20 september
10 september
20 september
11 juni
14 april
01 oktober
21 september
05 juni
09 december