Dorpsraad Swalmen nodigt uit!


Dorpsraad Swalmen nodigt uit !

Woensdag 2 maart a.s. nodigt Dorpsraad Swalmen de inwoners van Swalmen uit voor een informatieavond in zaal De Mert.
De dorpsraad zal dan verantwoording afleggen over hetgeen zij sinds de oprichting heeft ondernomen en bereikt. Ook zullen de ideeën van de dorpsraad voor de toekomst ter sprake komen en zullen de projecten die nog in de steigers staan toegelicht worden. 

Maar zeker zo belangrijk is dat inwoners van Swalmen onderwerpen kunnen aandragen waarmee de dorpsraad volgens hen aan de slag zou moeten gaan. Natuurlijk stellen we het erg op prijs wanneer inwoners ook zelf daarbij mee willen doen. 

De gemeente heeft de dorpsraad gevraagd tijdens de bijeenkomst een toelichting te mogen geven op twee omvangrijke onderhoudsprojecten aan de infrastructuur die in de Groene Kruisbuurt en de Stationsbuurt op stapel staan. Natuurlijk bieden we daartoe graag de gelegenheid. Aan de orde komen o.a. de aard van de uit te voeren werkzaamheden, de planning ervan en de  mogelijkheid/wenselijkheid om per buurt een klankbordgroep te vormen.

Al met al meer dan voldoende stof voor een interessante bijeenkomst. De dorpsraad hoopt u in grote getale te mogen begroeten.

De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Aankomend

Archief

14 december
07 september
02 februari
15 december
01 september
09 december
16 oktober
09 september
18 december
23 april
09 april
26 maart
12 maart
27 februari
05 februari
22 januari
08 januari
20 september
10 september
20 september
11 juni
14 april
01 oktober
21 september
05 juni
09 december