Heier Kepelke


Juni 2019

Afronding project
Donderdag 20 mei werd door de Dorpsraad, gemeente en de Mariabuurt Heide stilgestaan bij de verfraaiing van de omgeving van het Heier Kepelke nabij het Hagelkruis en de Hollestraat. Er waren een dertigtal buurtbewoners en andere belangstellenden aanwezig en zij hoorden Dorpsraadvoorzitter Wim Suilen vertellen hoe de verfraaiing tot stand is gekomen door de werkgroep Leefomgeving. Hij sprak de hoop uit dat het ongeveer tweehonderd jaar oude Kepelke er over tweehonderd jaar nog zal staan. Wethouder Frans Schreurs noemde dit project een goed voorbeeld van burger-participatie en mocht als straatveger het zand van een in de bodem geplaatste plaquette verwijderen. Hier staat de tekst “Dorpsraad-2019-Mariabuurt Heide” in gegraveerd en deze plaquette ligt tussen de twee mooie nieuwe zitbanken. Hierna werd nog gememoreerd dat het Kepelke voor velen een bezinningsplaats is in de drukke samenleving, zeker sinds de kerk van het Woord Gods verdwenen is. Bedevaartgangers naar Santiago de Compostella en andere wandelaars vinden er een rustpunt. En elke dag worden er kaarsen opgestoken, waarmee steun wordt gevraagd bij overlijden van naasten, ziektes en andere problemen. In de examentijd weten ook jongeren het Kepelke te vinden voor een kaarsje.
Aan het einde werd iedereen bedankt die aan de verfraaiing van het Kepelke en de omgeving heeft meegewerkt, vooral de aanwonenden. De gemoedelijke bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.

    December 2018
“Heier Kepelke” weer open!
Er zijn inmiddels rond de Mariakapel Heide al veel werkzaamheden verricht, maar er moet ook nog het een en ander gebeuren. Zaken zoals schilderen en aanplanten, kunnen wij pas uitvoeren als het droger en warmer weer is. Hiermee moeten wij dus wachten tot het voorjaar. De kapel is nu echter toch alweer mooi ingericht en is weer dagelijks geopend. Alleen bij slecht weer moet de kapel gesloten blijven om stormschade e.d. te voorkomen. Ga eens kijken, het is een pareltje!
Oktober 2018
In december 2016 kreeg de Dorpsraad een eerste schetsplan van een buurtbewoner met het verzoek hier iets mee te doen.

Na een lange periode van overleg; met buurtbestuur Mariabuurt als beheerder, met de Gemeente Roermond over de monumentenstatus van het Kapelke, met de provincie over mogelijke subsidies, kwam eind 2017 duidelijkheid over een plan voor het voorterrein van het Heier Kepelke.

De werkgroep "Leefomgeving" van de Dorpsraad heeft toen in samenwerking met de ambtenaren van de Gemeente Roermond een projectplan opgesteld en dit is op 10 juli 2018 door B. en W. goedgekeurd.

Alle materialen zijn onmiddellijk besteld en nu leverbaar, we wachten op de aannemer die in opdracht van de Gemeente Roermond de vochtproblemen gaat oplossen in de buitenmuren van het kepelke (zie planbeschrijving), waarna onze werkzaamheden direct kunnen starten. 

Afhankelijk van de winterperiode kunnen de werkzaamheden in het voorjaar 2019 worden opgeleverd.