2017-2019: Hondenspeelweide de Klein Hei


Hondenspeelweide De Klein Hei

Maart 2021

De werkgroep vrijwilligers van de hondenspeelweide is in de loop der jaren geslonken. We zoeken daarom nieuwe hondenbaasjes die zich willen aansluiten. De taken kunnen zijn het helpen met openen/sluiten van de poorten of onderhoudswerkzaamheden zoals het dichten van gaten die door honden gegraven zijn, het zaaien van gras en het controleren van het hekwerk.
Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina "Hondenspeelweide de Klein Hei".


November 2019

Vrijdag 8 november was er een bijeenkomst voor betrokkenen van Hondenspeelweide de Klein Hei om te praten over het voortbestaan van het speelveldje. Vele hondenbaasjes uit Swalmen en omstreken maken dankbaar gebruik van het omheinde speelveld, het initiatief is dus zeer succesvol!  Misschien zelfs iets té succesvol, want waar veel mensen (en honden) samenkomen, moet ook rekening worden gehouden met elkaar en met omwonenden. Helaas blijkt niet iedereen zich aan de geldende regels op het veld te houden, waardoor de vrijwilligers soms als ‘handhaver’ op moeten treden, zij voelen zich hier absoluut niet prettig bij. Daarnaast blijkt de geproduceerde geluidsoverlast door enthousiaste honden én baasjes op sommige momenten storend voor omwonenden.
Omdat deze door de Dorpsraad mogelijk gemaakte faciliteit alleen een succes is, als alle betrokkenen tevreden zijn, wordt tijdens deze bijeenkomst gezamenlijk nagedacht over mogelijke oplossingen. Gelukkig was iedereen bereid een beetje water bij de wijn te doen en dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen:
  • De vrijwilligersgroep is uitgebreid waardoor het dagelijks openen en sluiten van het veldje verdeeld kan worden over meerdere personen. Dit zorgt voor een lastenvermindering van de huidige vrijwilligers en een groeiende betrokkenheid van meer gebruikers.
  • Per 1 december zal het Hondenspeelveld op zondag gesloten zijn om de ‘zondagsrust’ in de wijk te respecteren. Op alle andere dagen van de week kan er tussen 8.00 – 18.00u. (wintertijd) en tussen 8.00 – 20.00u (zomertijd) volop gerend en gespeeld worden.
  • Om foutparkeren in het groen tussen het hondenspeelveld en de aangrenzende weg te ontmoedigen wordt de gemeente benaderd.
 
Al met al was de bijeenkomst een mooi voorbeeld van ‘burgerbetrokkenheid’. Er werd goed naar elkaar geluisterd en in oplossingen gedacht. Met bovenstaande kleine aanpassingen hopen we dat het hondenspeelveld voor iedereen een fijne faciliteit blijft. Daarvoor is nodig dat iedereen, ook de hondenbaasjes die niet aanwezig waren bij deze bijeenkomst, zich houdt aan de geldende regels en men elkaar hierop in alle redelijkheid kan aanspreken. De regels zijn te lezen op de borden bij het Hondenspeelveld (zie onderstaande foto).
 

November 2018
Zaterdag 3 november is Hondenspeelveld de Klein Hei officieel geopend!
De opening werd bezocht door zo'n 50 hondenbaasjes en heel veel tevreden hondjes.
Ook wethouder Evers en vele omwonenden kwamen een kijkje nemen. Iedereen is erg onder de indruk van het prachtige eindresultaat. Vanaf nu is het hondenspeelveld beschikbaar voor alle honden en hondjes uit Swalmen. 
Veel speelplezier!
          


September 2018
De buizen en het hekwerk zijn geplaatst, ook zijn er extra bankjes bij gekomen. Vele blije honden hebben al gebruik gemaakt van het omheinde veld. Om de puntjes op de i te zetten hebben we nu gras ingezaaid op de plekken die erg zanderig waren geworden van de machines. Nu gaan we ons voorbereiden op de officiële opening in november!

Juli 2018
Ons projectplan is goedgekeurd! Honderspeelplek de Klein Hei mag doorgaan! We zijn supertrots op dit resultaat.


Mei 2018

het is alweer een aantal maanden geleden, maar de werkgroep 'hondenspeelplek' heeft zeker niet stil gezeten! Na verschillende bijeenkomsten met de gemeente en de werkgroep is het projectplan nu bijna af :). Woensdag 16 mei presenteren we de definitieve tekening van het hondenspeelveld aan omwonenden en andere geïnteresseerden. U bent van harte welkom tussen 18.30u - 19.30u in de Blokhut in Swalmen.


November 2017

14 november 
 
De inloopavond over het omheind hondenspeelveld aan de Klein Hei/Heistraat is goed bezocht. Zowel omwonenden als hondeneigenaren uit Swalmen hebben de concepttekening bekeken en de reacties zijn positief! De werkgroep zal de vragen en opmerkingen die zijn gemaakt meenemen in de verdere uitwerkingen. Na goedkeuring van de gemeente zal de definitieve uitwerking wederom ter inzage worden aangeboden aan de omwonenden, zo komen we samen tot een goed werkbaar plan. Als alles meezit hopen we de hondenspeelplek in het voorjaar te kunnen openen!
 
Was u tijdens de inloopavond verhinderd en zou u het conceptplan graag alsnog willen inzien of een vraag/opmerking willen plaatsen? Stuur dan een mail naar secretariaat@dorpsraadswalmen.nl. Ook bent u van harte welkom om aan te sluiten bij één van de vergaderingen van de werkgroep.
 4 november

Inloopavond Hondenspeelveld Klein Hei

Zoals jullie weten is er in samenwerking met de Dorpsraad een werkgroep opgericht om een omheinde hondenspeelplaats te realiseren in Swalmen. Na een inventarisatie van mogelijke plekken (met dank aan jullie bijdrage!) is het huidige hondenlosloopterrein op de hoek van de Heistraat en de Klein Hei als mogelijke locatie naar voren gekomen. In overleg met de gemeente is er een concepttekening gemaakt van deze plannen. Graag willen wij deze tekening delen met omwonenden en andere betrokkenen. Wij organiseren daarom op dinsdag 14 november een inloopavond in de Blokhut van 20.00-21.00u.

U bent van harte welkom!
September 2017

Nadat hondeneigenaren lieten weten behoefte te hebben aan een omheind uitlaatterrein in Swalmen, heeft de Dorpsraad hen in de gelegenheid gesteld een werkgroep op te richten om deze wens te realiseren. Vorige maand zijn we gestart met deze werkgroep en op dit moment worden geschikte locaties voor een hondenspeelplek in kaart gebracht. We houden jullie op de hoogte! Ook zin om hieraan mee te werken? Meld je dan aan!