Vergaderdata


De Dorpsraadvergaderingen vinden 6x per jaar plaats in de Laeskamer in het voormalig gemeentehuis van Swalmen.
De data van de vergaderingen staan vermeld in de agenda (zie home pagina)