Over Ons


Wij zijn een groep geïnteresseeerde Swalmenaren die -los van politieke partijen- actief willen meedenken over de toekomst van Swalmen.

Ontstaan

Tijdens een sprekersplein georganiseerd in februari 2013 hebben inwoners van Swalmen meer dan 200 ideeën aangereikt om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. In maart 2013 zijn 18 Swalmenaren intensief aan de slag gegaan met deze ideeën door ze onder te brengen bij diverse werkgroepen. Dit heeft geresulteerd in een presentatie van actiepunten op 19 juni 2013. Daarnaast hebben we onze eigen organisatie als Dorpsraad vorm gegeven. In augustus 2013 zijn werkgroepen actief verder gegaan met de gekozen ideeën.

In oktober 2013 is het Dorpsplan van Swalmen uitgerold en gepresenteerd aan de politiek van de gemeente Roermond. Vervolgens hebben we de inwoners van Swalmen kennis laten maken met onze opzet. Medio februari 2014 heeft de gemeenteraad ons plan goedgekeurd. Op 18 maart 2014 hebben we besloten met welke projecten we gingen starten; onder andere het project Actief in je Buurt en het realiseren van een inlooppunt in het voormalig gemeentehuis van Swalmen. Onder het kopje projecten vindt u een actueel overzicht van onze activiteiten.