Nieuwe voorzitter

Nadat de eerste voorzitter, Arno Schrauwen, had aangekondigd het voorzitterschap per april te willen beëindigen, is de Dorpsraad op zoek gegaan naar iemand die deze taak zou willen overnemen. Per 14 april 2015 neemt Wim Suilen de voorzittershamer van Arno over. Wim is afkomstig uit Swalmen, woonachtig in Boukoul (daar ook lid van de wijkraad). Hij is werkzaam geweest in het welzijnswerk, als hoofd personeel & organisatie bij een organisatie voor ouderenzorg en als laatste, directeur bij Moveoo (maatschappelijke opvang; dak- en thuislozen; crisisopvang etc.). Ten tijde van de nog zelfstandige gemeente Swalmen was Wim raadslid en wethouder (periode 1982-1996). Nu is hij met (vervroegd) pensioen.
Wim: "Ik wil er graag aan bijdragen dat de Dorpsraad Swalmen een volwassen en gerespecteerde gesprekspartner is voor gemeente en andere organisaties die op een of andere manier invloed kunnen hebben op de leefbaarheid van Swalmen. En die kan rekenen op bekendheid en draagvlak bij de Swalmer bevolking, zonder daarbij per se een allemansvriend te willen of kunnen zijn." 

Overig Nieuws