Steunbetuiging

Veel mensen zijn dakloos en ontredderd.
De Dorpsraad Swalmen wil haar medeleven betuigen aan de in Swalmen wonende families afkomstig uit Syrië en Turkije die familie hebben in het door de aardbeving getroffen rampgebied.
Wij wensen hun veel kracht toe in deze tijd van onzekerheid en verdriet.

Overig Nieuws