PETITIE: afvalverwerking Zevenellen

Bent u op de hoogte van hetgeen zich op ± 5 km afstand van ons afspeelt?

De Dorpsraad Swalmen heeft onderstaande petitie ondertekend.

 

PETITIE ZEVENELLEN BUGGENUM


Dorpscomité Leeuwen :

Er is nog steeds veel te doen over het industrieterrein in Buggenum. De ontwikkelingen gaan gestaag door en, hoe het er nu naar uitziet, komt er steeds meer afvalverwerkende industrie te staan. 

Als dorpscomité Leeuwen zijn we op zich niet tegen deze industrie, maar we willen wel de absolute toezegging hebben dat we geen last krijgen van stank. Er zijn namelijk geen bedrijven van deze aard die NIET stinken. 

De verwachting is dat vooral ook Swalmen en Asselt, misschien nog wel meer dan Leeuwen en omgeving, last zullen krijgen van stank i.v.m. de wind die vaak die richting uitwaait.

 

Teken deze petitie middels de volgende link:

https://zevenellen.petities.nl/

 

Deze petitie wordt op een later moment aangeboden aan Lilianne Ploumen, fractievoorzitter PvdA en een statenlid van onze provincie.

 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen via werkgroepmilieu@ziggo.nl
Heeft u vragen over deze petitie? Neemt u dan contact op met de petitionaris via: roer.pvda@gmail.com

Overig Nieuws