Vlag dr. Crasbornplein

De oude vlaggenmast op het Dr. Crasbornplein was al langer in zeer slechte
staat en bijna niet meer bruikbaar. Hij dateerde nog uit 1980 en is destijds
geplaatst in opdracht van de PTT bij het voormalige postkantoor. Na de afbraak
van het kantoorgebouw en de reconstructie van het plein is de mast “gewoon “
blijven staan. Hij werd incidenteel nog wel gebruikt maar dit ging steeds
moeilijker. Toch staat de vlaggenmast op een markante plaats en een grote
vlag geeft bij diverse evenementen het centrum een feestelijke aanblik. De
Dorpsraad heeft de mast laten vervangen door een 8 meter hoge kunststof
mast met ingebouwd- en afsluitbaar hijsmechanisme. Organisaties van grote
evenementen of bijzondere gebeurtenissen kunnen bij de Dorpsraad terecht
als ze met een vlag hun evenement een extra accent willen geven. We denken
hierbij aan Belaef Zjwame , Kindervakantiewerk , Koningsdag, Collecteweek
KWF etc. Als u gebruik wil maken van deze mast, neem dan contact op met de
Dorpsraad , secretariaat@dorpsraadswalmen.nl
Hopelijk geeft deze actie van de Dorpsraad een feestelijk accent aan de vele
evenementen in Swalmen.

Overig Nieuws