Redactie


Redactieleden:

Patrick van Cann
Geert Julicher
Chris van Goch
Riky Simons-Julicher
                                                              

Uitbreiding van de redactie is zeer welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via zjwamergezet@gmail.com