Actief in je Buurt 3.0


                                                                   

Juli 2020

Dit is alweer de 3e ronde van het project Actief in je Buurt, waarbij iedereen die een mooi initiatief heeft voor het dorp of de buurt een aanvraag mag indienen voor een financiële bijdrage.
 

Spelregels

1.        
Het plan of idee moet iets toevoegen aan de buurt, school of vereniging: zoals b.v. beter, mooier, gezelliger, vriendelijker of veiliger;                                                                                                                   
2.        
Het plan of idee moet iets opleveren waar de buurt, school of vereniging voor langere tijd iets aan heeft;
3.        
Eigen werkzaamheden van clubleden of buurtgenoten heeft de voorkeur, maar cofinanciering is ook mogelijk.
4.        
De activiteiten of het plan mogen niet commercieel zijn en niet bedoeld voor individuele personen maar voor algemeen gebruik;
5.        
De aanvrager moet vooraf toetsen of het plan of de activiteit voor subsidie van gemeente en/of Provincie in aanmerking komt. Een co – financiering van “Actief in je buurt “ is natuurlijk wel mogelijk;
6.        
Uitgangspunt is een bijdrage van € 1000 per project. De Dorpsraad kan besluiten een lager bedrag toe te kennen als dit voor een bepaald project toereikend is.
 

Indienen van een project

Een project wordt bij de Dorpsraad schriftelijk of per e-mail ingediend, inclusief planomschrijving en begroting.
De werkgroep “Actief in je Buurt 3.0” bespreekt de aanvraag en brengt advies uit aan het bestuur van de Dorpsraad.