Privacyverklaring


Privacy verklaring
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting Dorpsraad Swalmen kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u daar om heeft verzocht. Stichting Dorpsraad Swalmen kan u daarom zowel schriftelijk als telefonisch benaderen.
De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen in een Excelbestand voor intern gebruik met uw goedkeuring
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
 
WAAROM STICHTING DORPSRAAD SWALMEN GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Dorpsraad Swalmen kan uw persoonsgegevens gebruiken, omdat u als vrijwilliger werkzaam bent bij de Dorpsraad dan wel incidenteel of structureel werkzaamheden verricht die onder verantwoordelijkheid van de Dorpsraad plaatsvinden.
 
HOE LANG STICHTING DORPSRAAD SWALMEN GEGEVENS BEWAART
Stichting Dorpsraad Swalmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
DELEN MET ANDEREN
Stichting Dorpsraad Swalmen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
WEBSITE BEZOEK
Stichting Dorpsraad Swalmen slaat geen persoonsgegevens op via de website (er is geen mogelijkheid om gegevens achter te laten) en houdt ook geen registratie bij van bezoeken aan de website door middel van cookies of Google Analytics. Onder geen enkele voorwaarden worden persoonsgegevens via de website verkregen.
 
 
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@dorpsraadswalmen.nl. Stichting Dorpsraad Swalmen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Stichting Dorpsraad Swalmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Dorpsraad Swalmen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Dorpsraad Swalmen op via secretariaat@dorpsraadswalmen.nl.  

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59344172.

Contact