2018-2019: Park Nopperhof


Juni 2019

Op 7 juni om 15.00u. is Park Nopperhof officieel geopend.April 2019

de werkzaamheden aan Park Nopperhof bij verzorgingstehuis st Jan Baptist zijn deze maand gestart!

Eerst is de oude begroeiing weggehaald:En vervolgens is de nieuwe indeling gemaakt met gras, plantjes en de nieuwe jeu-de-boules baan!
Nog even wachten op de bankjes en er kan de hele zomer genoten worden in Park Nopperhof door de omwonenden en bewoners van St Jan Baptist.


Februari 2019
Na de beoordeling door de gemeente Roermond en het verwerken van hun
advies in het conceptplan zal het project worden aangeboden aan het bestuur
van de Dorpsraad. Als alles meezit hoopt de werkgroep nog dit voorjaar te
kunnen starten met de uitvoering en in de zomer een tuin vol bloemenpracht
te kunnen presenteren aan de bewoners van het complex. Woningstichting
Woongoed 2-duizend heeft inmiddels enthousiast gereageerd op het plan en
toegezegd straks de openingsactiviteit te financieren.

2018
In de achtertuin van Verzorgingshuis St. Jan Baptist aan Nopperhof bevindt zich
reeds geruime tijd een jeu de boulesbaan. Deze baan werd oorspronkelijk
gebruikt door bewoners van het verzorgingshuis maar nu zijn deze bewoners
meer toeschouwers en zijn de leden van de jeu de boules club uit de omgeving
van St. Jan Baptist de wekelijkse gebruikers.
Door de grote belangstelling voor het wekelijks samen spelen maar ook om
ontmoetingen met andere groepen mogelijk te maken heeft de jeu de boules
club het initiatief genomen voor aanleg van een 2e baan nabij het overdekte
terras.
Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit 5 personen, 2 leden van de
j.d.b. club, 2 leden van de Dorpsraad en de coördinator van vrijwilligerswerk in
St. Jan Baptist.
Deze werkgroep heeft een plan opgesteld voor een complete vernieuwing van
de achtertuin, het realiseren van een 2e jeu de boulesbaan en een grasveld voor
“bewegen en spelen“. Behalve voor bewoners van de aanleunwoningen en
verzorgingshuis is de tuin ook bedoeld voor de hele gemeenschap.
Op 7 december 2018 is dit plan gepresenteerd aan bewoners van
aanleunwoningen en verzorgingshuis. N.a.v. diverse opmerkingen is het plan
aangepast en daarna ter beoordeling aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte
van de gemeente Roermond aangeboden. De achtertuin is nl. eigendom van de
gemeente Roermond (het gebouwencomplex is eigendom van Woongoed 2-
duizend).