2015-2017: De Beet


In onderstaand verslag staat beschreven hoe het project 'de Beet' tot stand gekomen is, uitgewerkt is door de werkgroep 'Leefomgeving' van de Dorpsraad en uiteindelijk gerealiseerd is.

April 2017

Op 14 april 2017 is Wandelpad de Beet feestelijk geopend door alle betrokken partijen die hebben samengewerkt om van dit project een succes te maken. Vele inwoners van Swalmen én toersiten hebben in de afgelopen maanden al genoten van het prachtige pad. Inmiddels zijn ook de 'randjes' mooi afgewerkt met houten betimmering en is er een bankje geplaatst als kers op de taart.

Juli 2016

Het resultaat mag er zijn.

Juni 2016

De uitvoering van het project de Beet is van start gegaan!Mei 2016

Hier kunt u het projectplan van de Beet inzien. Deze zomer zal de firma Asfaltbouw uit Swalmen het project samen met medewerkers van de Westrom uitvoeren. Wij houden u op de hoogte!


Maart 2016

Informatie-avond over de Beet 

Voor het verslag van deze avond volg deze link

Vanaf de Rijksweg nabij de Koel tot aan het Otterpad loopt een wandelpad langs het natuurgebied “de Beet” op de hoge kant van het Swalmdal. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over de slechte onderhoudstoestand heeft Dorpsraad Swalmen mogelijkheden onderzocht om dit pad te verbeteren.

Enige tijd hebben we gedacht aan een extra bruggetje over de Swalm naar Swalmzicht, maar door bezwaren o.a. van aanwonenden hebben we onze plannen aangepast en ons beperkt tot verbetering en kleine aanpassingen van het huidige pad. 
Het “olifantenpaadje” door het bosje vanaf het Otterpad naar het oorspronkelijke pad, willen we opnemen in het wandelpad, zodat het duidelijker wordt voor wandelaars van het Pieterpad en van het Maas-Niederrhein-pad. 

We hopen in samenwerking met de Gemeente Roermond zo snel mogelijk met de werkzaamheden te kunnen starten en die deze zomer te kunnen afronden.Wanneer u vragen, opmerkingen of aanvullingen op onze plannen hebt, dan bent u van harte welkom op de inloop-informatie avond op dinsdag 22 maart in gemeenschapshuis de Robijn aan de Molenweg van 19.30 u tot 21.00 u. 

Ook kunt u reageren via ons mailadres: info@dorpsraadswalmen.nl

De werkgroep Leefomgeving van de Dorpsraad Swalmen.


November 2015

Verbeteren wandelpad de Beet.

In Swalmen zijn in het jonge verleden enkele wandelpaden mooi verbeterd. Zo ook het pad dat van de Duitse grens naar het centrum van Swalmen loopt. Het laatste stuk van dit pad, in het centrum van Swalmen door het gebied de Beet, is destijds echter niet mee opgeknapt. Mogelijk door financiële beperkingen en een lagere prioriteit.Dit stuk wandelpad, van het Otterpad naar de Koel (465m) wordt steeds belangrijker voor de Swalmer leefbaarheid en maakt nu deel uit van het Pieterpad richting het centrum van Swalmen. Dit stuk pad is echter in zeer slechte staat, het is plaatselijk erg  smal en gevaarlijk glad.

                

Het zou een flinke verbetering zijn als dit bestaande stuk wandelpad wordt opgeknapt. Mogelijk met de aanleg van enkele rustpunten zoals bij het Otterpad aan de Swalm waar een fietspad en het wandelpad elkaar kruisen. Leerlingen van Citaverde College Roermond hebben het natuurgebied onderzocht en advies uitgebracht aan de Dorpsraad. Momenteel is de werkgroep Woon - en Leefomgeving van de Dorpsraad in overleg met de gemeente over de realisatie van de plannen. Wij houden jullie op de hoogte!