2018 - 2020 Actief in je Buurt 2.0


April 2020

De pot van Actief in je Buurt 2.0 is leeg! Er zijn weer vele mooie projecten gerealiseerd binnen dit project, zie onder andere onderstaand overzicht.
Als bestuur beraden we ons over een voortzetting van het project. We houden u op de hoogte indien Actief in je Buurt 3.0 inderdaad van start zal gaan.


Mei 2019

Inmiddels is 3/4 van het totaalbedrag besteed aan de volgende projecten:

Januari 2018

Actief in je Buurt 2.0 gaat van start!

De Dorpsraad stelt - na het succes van een eerdere ronde – opnieuw in totaal € 10.000,- beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid en/of de sociale samenhang in Swalmen versterken.
De bijdrage vanuit de Dorpsraad bedraagt maximaal € 1000,- per project.
Spelregels zijn:
- Het plan of idee moet iets toevoegen aan buurt, school of vereniging en heeft bij voorkeur een duurzaam karakter.
- Eigen werkzaamheden moeten duidelijk omschreven worden en onderdeel zijn van het project.
- Het project mag niet commercieel zijn en is bedoeld voor algemeen gebruik en niet voor individuele personen.

Heeft u een leuk idee voor een project of activiteit, bespreek het met buurtgenoten, vrienden of collega-leden van uw vereniging. Dien het plan, voorzien van begroting, in via secretariaat@dorpsraadswalmen.nl.

Het bestuur van de Dorpsraad heeft een commissie ingesteld van Swalmenaren die ingediende aanvragen beoordeelt en het bestuur adviseert over al dan niet gehele of gedeeltelijke toekenning van een projectbijdrage. 
Voor meer info bel met Wim Evers (0475-501483).

We zien uit naar veel aanvragen!