2014-2017: Actief in je Buurt


Actief in je buurt.....

Actief in je Buurt is een project met als doel de leefbaarheid in de buurten extra te stimuleren en het ‘wij-gevoel’ te vergroten. Ook verdienen het verenigingsleven en de scholen een extra zetje in de rug.
De Dorpsraad heeft 10 maal 1000 euro te verdelen om het project Actief in je Buurt vorm en inhoud te geven. Om voor 1000 euro in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan enkele spelregels:

- Het plan moet iets toevoegen aan buurt, school of vereniging: beter, mooier, leuker, gezelliger, plezieriger, vriendelijker of veiliger
- Het plan of idee moet iets opleveren waar je buurt, school of vereniging voor langere tijd iets aan heeft,
- Eigen werkzaamheden (van buurtgenoten of clubleden bijvoorbeeld) moeten duidelijk omschreven worden en onderdeel zijn van het plan
- Er dient een begroting te worden toegevoegd, waaruit duidelijk blijkt wat de kosten zijn van de realisatie van het plan

2017

De Dorpsraad heeft besloten de aktie "Actief in je Buurt " in 2018 te herhalen en weer 10 projecten te steunen met € 1000,00. Voor de beoordeling van de aanvragen wordt een nieuwe werkgroep samengesteld en na de goedkeuring door het College van B en W wordt hierover uitgebreid gepubliceerd.

2014 - 2016


Tussen december 2014 en oktober 2016 zijn de 10x 1000 euro besteed aan initiatieven die voldeden aan bovenstaande voorwaarden.

Onderstaand vindt u een overzicht van de 10 gehonoreerde aanvragen:
  • Bijdrage aan de Leerlingenraad van de Lambertusschool i.v.m. de opzet van een schoolkrant.
  • Bijdrage aan de buurt van Hoensbroekstraat, Lei Kluitmansstraat  e.o. voor de aanschaf van bloembakken.
  • Prijs voor het oplossen van de rebus in de uitgave van de Zjwamer Gezet, gewonnen door damesvolleyclub “Dubbel op"
  • Beplanting van bloembakken op de Markt en op het Dr. Crasbornplein in samenwerking met de ondernemers  - BIZ-centrum.
  • Bijdrage aan de straatspeeldag voor alle kinderen van Swalmen, in en rond de speeltuin Emmastraat, georganiseerd door de samenwerkende buurten.
  • Bijdrage aan het realiseren van door de leerlingen vervaardigde kunstwerken t.g.v. 100 jaar Lambertusschool, in het bijzonder voor de zelf ontworpen keramische tegels.
  • Financiering van een “picknicktafel en bank“ bij de buurtspeeltuin Mortelplein als trefpunt voor de buurtbewoners, na een grote vernieuwing van de speeltuin door de Gemeente Roermond.
  • Organisatie van een “ verbindingsactiviteit “ door Voetbalvereniging Swalmen voor alle Swalmenaren op zaterdag 3 september 2016  t.g.v. de opening van het vernieuwde hoofdveld op Sportpark De Bosberg
  • Organisatie van jaarlijkse tentoonstellingen in het najaar van 2016 en 2017 door Comité “Swalmen Uit de Kunst” in het atrium van het voormalige gemeentehuis van Swalmen
  • Realisatie van een buurtkrant voor Buurtvereniging St. Isidorus Wieler