Eerste editie


————————PERSBERICHT—————————————
 
Zjwamer Gezet wordt volgende week huis aan huis in Swalmen bezorgd!

Swalmen        ---        In de week van 18 november 2019 ontvangt ieder huishouden van Swalmen de Zjwamer Gezet. Op initiatief en onder auspiciën van de Swalmer Dorpsraad is een drietal vrijwilligers aan de slag gegaan als redactie. Deze vrijwilligers hebben een vier pagina tellende krant gemaakt. Vooralsnog streeft de redactie naar één uitgave per kwartaal. Op bijgaande foto ontvangt voorzitter Wim Suilen van de Swalmer Dorpsraad het eerste exemplaar van de redactie.
 
Swalmen is weer een informatieblad rijker. In de eerste uitgave van de krant wordt onder meer aandacht besteed aan de renovatie van de Stationsbuurt, staat Société Ste Cécile in de schijnwerper, is in de rubriek ‘Oet Zjwame’ een ‘Zjwamer’ emigrant aan het woord en blikken we vooruit naar de kerstmarkt van (Be)Laef Zjwame. Voor de Dorpsraad Swalmen is de Zjwamer Gezet, naast hun eigen Facebookpagina en een website, een goed medium om activiteiten en projecten onder de aandacht te brengen. Zo draagt de Zjwamer Gezet ook bij aan de leefbaarheid van het dorp. Zowel qua inhoud als frequentie denkt de redactie dat groei mogelijk is. Afhankelijk van eventuele bijdragen van derden en/of uitbreiding van de redactie kunnen nog meer zaken worden belicht én kan de uitgave vaker verschijnen.
—————————————————————————————————————
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via zjwamergezet@gmail.com