Oekraïne

De Russische aanval op Oekraïne laat ons niet onberoerd. We veroordelen deze aanval ten scherpste. We leven mee met de mensen in Oekraïne en iedereen die door deze oorlog getroffen wordt. De situatie in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor Europa volgen we nauwlettend. We bereiden ons voor op de komst van mensen die moeten vluchten voor het oorlogsgeweld.                                                                                   

We zijn als gemeente – samen met de veiligheidsregio – actief op zoek naar geschikte opvanglocaties. Hiervoor zijn vanmiddag,
7 maart, alle burgemeesters van de 15 gemeenten, die vallen onder Veiligheidsregio Limburg-Noord, bij elkaar gekomen om de te verwachten opvang te bespreken. Ook alle andere vragen vanuit inwoners en politiek worden geïnventariseerd. Zodra hier meer duidelijkheid over is informeren we u hierover.                                                                                                          

We zien dat mensen in onze gemeente ontzettend meeleven met de Oekraïners en dat er mooie initiatieven en inzamelingsacties worden opgezet. Deze acties dragen we een warm hart toe. Indien u zelf hulp wilt bieden, in welke vorm dan ook, adviseren we u om dit aan te geven via de website van vluchtelingenwerk: nederlandvoorvluchtelingen.nl.              

De inwoners van Oekraïne, hun familie en vrienden in Nederland, inwoners van Rusland die tegen de oorlog zijn en alle andere mensen die getroffen zijn door de oorlog wensen we veel sterkte met deze enorm moeilijke situatie. We denken aan u. Laten we hopen op recht, vrede en rust.


De dorpsraad Swalmen sluit zich aan bij deze tekst en is zeker bereidt medewerking geven als dit gevraagd gaat worden.


U kunt dit bericht ook hier downloaden.

 

Overig Nieuws