Oog voor de Mantelzorger

OOG VOOR DE MANTELZORGER
Boven verwachting veel mensen hebben afgelopen week deelgenomen aan de gesprekstafel, die door Dorpsraad Swalmen i.s.m. met de gemeente Roermond in het kader van de campagne OOG VOOR DE MANTELZORGER in Swalmen was georganiseerd. Met deze campagne geeft de gemeente Roermond meer aandacht aan de mantelzorgers. 
De gesprekken leveren informatie en ideeën voor direct betrokkenen en voor het gemeentelijk beleid waarin, met oog en oor voor de mantelzorger, concrete lokale acties ontwikkeld worden en/of het bestaande beleid wordt aangepast. 
In diverse wijken van de stad is deze gesprekstafel georganiseerd en iedere keer wordt het spreekwoordelijke stokje voor een vervolg doorgegeven aan een volgende maatschappelijke organisatie.
Afgelopen woensdag is het stokje overgenomen door het Groene Kruis Thuiszorgteam van Maasniel en daar zal op 11 oktober in het Brikkenhoes de volgende gesprekstafel plaatsvinden.
Wij willen als Dorpsraad alle bezoekers bedanken voor hun inbreng deze avond. Het heeft veel input opgeleverd waar ook wij als dorpsraad mee aan de slag kunnen.
Ook de medewerkers van Jan Baptist bedankt voor hun hulp en hun gastvrijheid.

Overig Nieuws