Zjwamer vereiniginge-aovend

Liefst 18 organisaties en verenigingen uit Swalmen hebben gevolg gegeven aan de uitnodiging van de Dorpsraad Swalmen om bij elkaar te komen voor een “verrassende ontmoeting” !
We zijn erg verheugd over dat aantal en vooral ook dat de aanmeldingen uit zo’n gevarieerde hoek komen. Zowel sport als cultuur, jeugd als senioren zijn vertegenwoordigd.
 
Hierbij nodigt de Dorpsraad Swalmen u dan ook uit voor een bijeenkomst op maandag 20 juni a.s. Voor deze datum is gekozen omdat verreweg de meeste aanmelders deze datum als voorkeur hebben opgegeven. 
U bent welkom om 19.30 uur in de zaal van cafe ’t Klumpke aan de Rijksweg Zuid 40 te Swalmen.
 
We zien uit naar een boeiende en inspirerende bijeenkomst!

Meer informatie over het verloop en de opbrengst van deze avond vindt u onder het kopje 'projecten'.

Overig Nieuws