Informatie-bijeenkomst Swalmen

Dorpsraad Swalmen nodigt uit !

Woensdag 2 maart a.s. nodigt de Dorpsraad Swalmen de inwoners van Swalmen uit voor een informatieavond in zaal De Mert.
De dorpsraad zal dan verantwoording afleggen over hetgeen zij sinds de oprichting heeft ondernomen en bereikt. Ook zullen de ideeën van de dorpsraad voor de toekomst ter sprake komen en zullen de projecten die nog in de steigers staan toegelicht worden. 

Maar zeker zo belangrijk is dat inwoners van Swalmen onderwerpen kunnen aandragen waarmee de dorpsraad volgens hen aan de slag zou moeten gaan. Natuurlijk stellen we het erg op prijs wanneer inwoners ook zelf daarbij mee willen doen. 

Tijdens de bijeenkomst zal de gemeente een toelichting geven op twee omvangrijke onderhoudsprojecten aan de infrastructuur die in de Groene Kruisbuurt en de Stationsbuurt op stapel staan. Aan de orde komen o.a. de aard van de uit te voeren werkzaamheden, de planning ervan en de mogelijkheid/wenselijkheid om per buurt een klankbordgroep te vormen.

Al met al meer dan voldoende stof voor een interessante bijeenkomst!

De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Overig Nieuws