Nieuw Idee


Als Dorpsraad hebben wij een Dorpsplan gemaakt. Dit is voor ons geen statisch gebeuren. Als u een idee heeft, inbreng wil hebben, een opmerking wil maken of deel wil uitmaken van de Dorpsraad neem dan contact met ons op. Wij staan overal voor open. Wij horen graag wat u ervan vindt.